Asbesttage

Kronjyllands Tagteknik er godkendt til arbejde med asbestholdige tage

Har du et gammelt tag, som du ønsker renoveret eller udskiftet, så kan Kronjyllands Tagteknik hjælpe dig. Vi har mange års erfaring med asbesttage, så vi kan passe på dit hjem, men vi arbejder på dit tag. Vi kører i arbejde i hele landet, så uanset hvor i Danmark du bor, så kan du kontakte os med dit projekt.

Asbesttage i Danmark

Mange hjem i Danmark med ældre tage har asbestholdige tage. Asbest i taget er som udgangspunkt ikke farligt. Det bliver først farligt i det øjeblik, der skal arbejdes med pladerne, så asbestpartiklerne kan komme ud i luften.

Som privatperson er det derfor risikabelt selv at udfører tagarbejde på dit asbestholdige tag. Det er netop på grund af risikoen ved arbejdet med asbestholdige tage, at arbejdstilsynet har udarbejdet en bekendtgørelse herom. Den nyeste er fra 2015.

Det er kun tagfirmaer, der er godkendte af arbejdstilsynet, som må arbejde med asbestholdige tage. Det er vi hos Kronjyllands Tagteknik.

asbesttage

Hvad er asbest?

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe af mineraler, som vi faktisk alle sammen indånder hver dag. Det er dog i så små mængder, at det ikke er skadeligt.

Asbest kan nemt nedbrydes til meget små fibre, som bliver luftbårne. Det er her vi indånder dem, og det er når asbestfibrene kommer ned i vores lunger i større mængder, at det bliver farligt for os.

Asbest har byggevenlige egenskaber

Asbest har nogle egenskaber, der har gjort, at det var optimalt at indarbejde i byggematerialer, før man opdagede, at det er sundhedsskadeligt. Asbest har følgende egenskaber:

 • Lang levetid, hvilket giver holdbare byggematerialer
 • Ikke brandbart
 • Ikke nedbrydeligt ved fugtpåvirkning

Hvilke tage har asbest?

Asbesttage er holdbare tage med lang levetid. Det er estimeret, at der er over 100.000 danskere, der stadig bor i huse med asbestholdige tage.

Tagene skal snart udskiftes, og det øger risikoen for skadelige asbestfibre i luften. Hvis du er i tvivl om, om dit tag kan indeholde asbest, kan du kigge på hvornår eternitpladerne er produceret:

 • Eternittage fra før 1984 indeholder altid asbest.
 • Eternittage fra 1984-1988 kan indeholde asbest.
 • Eternit produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Arbejdstilsynets godkendelse til at arbejde med asbest

For at må arbejde med asbest, skal man som tagfirma leve op til arbejdstilsynets krav. De krav er stillet for, at man sikrer, at de personer, der arbejder med asbest, er klædt på til at arbejde med det asbestholdige materiale, så der ikke frigives asbestfibre, og alle forholdsregler er taget i arbejdet.

Arbejdstilsynets krav til tagfirmaet

Når man som tagfirma er godkendt til at arbejde med asbestholdige tage, får man en skriftlig godkendelse. Denne godkendelse skal tagfirmaet altid kunne fremvise, hvis de arbejder med et asbestholdigt tag.

Denne godkendelse har vi hos Kronjyllands Tagteknik.

Arbejdstilsynet skriver blandt andet på deres hjemmeside:

“3.3. Krav til virksomheden

En virksomhed, der skal udføre nedrivning eller fjernelse af asbest, skal over for Arbejdstilsynet kunne godtgøre, at virksomheden er kvalificeret til at påtage sig arbejdet.”

> Læs arbejdstilsynets vejledning om asbest her

Asbesttage

Hvornår er asbest skadeligt?

Hvis du bor i et hus med et asbesttag, skal du ikke være bekymret for at bo deri. Eternitpladerne med asbest er holdbare, og asbestpartiklerne bliver ikke frigivet med mindre der er brud på eternitpladerne.

Til gengæld kræver det ikke et særlig stort brud at frigive asbestfibrene ud i luften. Begynder du derfor selv at gøre nogle af de få ting, som man som privatperson selv må på et asbesttag, skal du være varsom og passe på, at følgende ikke sker:

 • Asbestpladerne knækker
 • Asbestpladerne skæres i
 • Asbestpladerne revner
 • Asbestpladerne på anden måde skades

Det er altså både i selve arbejdet med asbestpladerne på taget, der kan ske skader på taget, men også når pladerne er taget ned og de skal bortskaffes. Som privatperson må du ikke:

 • Bore i tagpladerne
 • Skære i tagpladerne
 • Ridse i tagpladerne
 • Knække tagpladerne
 • Højtryksspule taget

Derfor anbefales det, at du altid bruger et professionelt og godkendt tagfirma til arbejdet med asbesttage. Det er vi hos Kronjyllands Tagteknik, og vi står klar til at hjælpe dig, uanset om dit tag skal renoveres eller du skal have et nyt tag.

 

Skal vi kigge på dit asbesttag?

Ring til os på +45 22849663