Hvad er totalentreprise

Få en professionel til at være tovholder på dit byggeprojekt

Entreprise er en samlebetegnelse for hele processen ved et byggeprojekt. Entreprise består blandt andet af:

 • Projektering (tegninger, beskrivelser mm.)
 • Materialevalg
 • Indhentning af byggetilladelser
 • Styring og koordinering af byggearbejdet
 • Indhente tilbud og indgå kontrakter med underentreprenører
 • Juridisk ansvar for projektet
 • Økonomisk ansvar for projektet

Du kan vælge entrepriseformen totalentreprise, hvor en totalentreprenør er dit eneste kontaktpunkt. Det er totalentreprenøren, der har det fulde ansvar for byggeprojektet, hvilket er en metode, som mange nybyggere vælger.

En totalentreprenør varetager ikke selv hele byggeprojektet, men har ansvaret for, at hele byggeprocessen forløber som planlagt.

Minimér risikoen for forsinkelse på projektet

Hvis du vælger en fagentreprise, som er entrepriseformen, hvor du selv står med ansvaret, skal du gerne have et indgående kendskab til byggebranchen, for at processen ikke bliver dyrere. Prisen på projektet stiger, hvis projektet af den ene eller anden grund bliver forsinket. Det kan projektet for eksempel blive, hvis:

 • Det ikke er ordentligt koordineret
 • Juridiske papirer og kontakter ikke er på plads
 • Tegninger og beskrivelser ikke er korrekt udførte
 • Relevante byggetilladelser ikke er indhentet

Hvis du har tvivl omkring nogle af ovenstående dele af processen, bør du vælge en totalentreprise. Her får du en professionel rådgiver med indgående kendskab til byggeprojekter, så du ikke selv skal stå med ansvaret for at dit husprojekt forløber efter planen.

Lad os stå for totalentreprisen

Ring til os i dag på +45 22849663